มูลนิธิฯ กับสื่อมวลชน

เปรียว (หน้า 202)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2552

โรงแรมโซฟิเทล สีลม สนับสนุนมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย และมิเชล โหยว เปิดตัวโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักแก่สาธารณชน ถึงความสำคัญของการป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการสวมหมวกนิรภัย
RSS feed Facebook