มูลนิธิฯ กับสื่อมวลชน

บางกอกโพสต์ (ปก : ถนนปลอดภัย)

วันที่ 02 สิงหาคม 2552

มิเชล โหยว นักแสดงประเทศมาเลเซีย แสดงเจตนารมณ์ สนับสนุนโครงการทำถนนให้ปลอดภัยของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย โดยแสดงป้าย ทศวรรษแห่งการลงมือทำ ซึ่งประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ

RSS feed Facebook