ข่าวสาร

มูลนิธิฯ ร่วมกับปภ. รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล :: AIP Foundation joins DDPM to prevent crash surge during Thai festivities

17 August 2012

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ร่วมกันรณรงค์ ระดมสมอง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม เพื่อหาแนวทางป้องกันการเสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลของไทย อาทิ เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ในปี ๒๕๕๔ มีอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลถึง ๖,๗๑๒ ครั้ง รวมผู้เสียชีวิตถึง ๖๒๙ ราย และมีผู้บาดเจ็บถึง ๗,๒๒๖ ราย

กิจกรรมรณรงค์ มีขึ้นที่โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากปภ. อพปร. จังหวัดสระแก้ว กรมการขนส่งทางบก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย รวมทั้งคุณครู นักเรียน และประชาชนผู้ใช้ถนนในสระแก้ว

มูลนิธิฯ ออกร้านนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนในสระแก้ว ภาคตะวันออก โดยมีเกมส์ และอุปกรณ์การสอน ที่ดึงดูดความสนใจครูและนักเรียนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การฉายภาพเรื่องสั้น ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยของมูลนิธิฯ เรื่อง "เด็กก็ต้องการหมวกนิรภัย" และ "ห่วงใยทุกเวลา กรุณาสวมหมวกนิรภัย" เป็นที่สนใจอย่างมากของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ปภ. ซึ่งต้องการนำไปเผยแพร่ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฐานิสร์ เทียนทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ หลังจากพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้ภาคีเครือข่าย มีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์จำนวน ๗๐๐ คัน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ของรัฐบาลDepartment of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) called concerned parties, including AIP Foundation, together on Friday, August 17 to brainstorm preventable measures against an increase in road accidents during festival holidays in Thailand, such as the New Year and Songkran. In 2011, there were 6,712 accidents during these two festivals combined, resulting in 629 deaths and 7,226 injuries.
The event took place at Sakaew School, Muang District, Sakaew Province and was attended by over 1,000 guests including representatives from DDPM, Local Rescuer Clubs, Department of Land Transport, Road Accident Victims Protection Co., Ltd., Accident Prevention Network under Thai Health Promotion Foundation and Thai Motorcycle Enterprise Association as well as teachers, students, and citizen road users.
AIP Foundation exhibited a booth on its campaign activities in Eastern Thailand, featuring games and teaching tools, which drew attention from many teachers and students. The display also included AIP Foundation public service announcements “Children also need a helmet.” and “Always Care. Always Wear a Helmet.” which DDPM hopes to show at their events throughout Thailand.
Following visits to booths of road safety stakeholders, Deputy Minister of Interior Mr. Thanit Thienthong delivered the opening remarks and Deputy Governor of Sakaew addressed the participants. After the ceremony, 700 motorcycles joined a convoy to promote the government’s campaign for 100% helmet wearing by 2020.RSS feed Facebook