ข่าวสาร

กิจกรรมนอกชั้นเรียนกับคุณครูและนักเรียน รร. วัดนาคปรก :: Teacher workshop at Wat Nakprok School

27 สิงหาคม 2552

บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคหมวกนิรภัยเด็ก จำนวน 195 ใบให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมให้การศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนนของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย มูลนิธิฯ จึงเข้าไปทำกิจกรรมให้ความรู้กระตุ้นความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้รถจักรยานยนต์ และการอบรมปฎิบัติการให้กับคุณครู เพื่อนำอุปกรณ์และสื่อการสอนด้านความปลอดภัยทางถนนของมูลนิธิฯ ไปบูรณาการกับวิชาที่สอนในชั้นเรียน พร้อมคำแนะนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ การอบรมปฏิบัติการเป็นการระดมความคิดเห็นและความร่วมมือจากคุณครูด้วยการร่วมกันหาแนวคิดใหม่และตัวอย่างที่ดีในการปลูกฝังค่านิยมความปลอดภัย และการสวมหมวกนิรภัย ทั้งนักเรียนและคุณครูได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม จับคู่สัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มอบให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์การสอนในชั้นเรียนตลอดปีการศึกษาต่อไปSigma Elevator donated 195 helmets to the students and teachers of Wat Nakprok Primary School in Bangkok on July 13th, as part of AIP Foundation's Helmets for Kids program. This month AIP Foundation followed-up with teachers with a workshop on teaching new road safety material and practicing their lessons. The training was structured to be collaborative with teachers working with small groups to brainstorm new ideas and best practices. Students and teachers both learned a new card game about traffic signs, a resource which teachers will reuse in their classrooms throughout the year.RSS feed Facebook