ข่าวสาร

เปิดตัว โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน ในอุดรธานี

27 ธันวาคม 2555

อุดรธานี - 27 ธันวาคม 2555 – มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียเปิดตัวโครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ภายใต้ความร่วมมือกับยูพีเอส ประเทศไทย โดยมอบหมวกนิรภัยจำนวน 2,285 ใบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้ง และโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ให้เด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้รถจักรยานยนต์ และส่งเสริมสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเวลาสามปีของการร่วมดำเนินการครั้งนี้ 

 

ปัจจุบัน อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดอุดรธานีเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกปี สอดคล้องกับอัตราการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จักรยานยนต์นับเป็นพาหนะหลักในการเดินทางของเด็กนักเรียนโดยมีสัดส่วนถึง 80%  ถึงแม้จะมีกฎหมายบังคับการสวมหมวกนิรภัยทั้งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ก็ยังมีเด็กนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่มองข้ามความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียจึงเล็งเห็นว่าอุดรธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่จำเป็นต้องมีการเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางอย่างเร่งด่วน จึงตัดสินใจเลือกอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกในการเปิดตัวโครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ซึ่งดำเนินการร่วมกับยูพีเอสครั้งนี้

 

นางรัตนวดี เหมนิธิ วินเทอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิป้องกัยอุบัติภัยแห่งเอเชียใช้แนวทางพัฒนาด้านการศึกษาและเสริมสร้างหลักสูตรโดยใช้สื่อสาธารณะ และดำเนินการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยในโรงเรียน รวมทั้งให้ความรู้ในโครงการด้านความปลอดภัยบนถนน เพื่อลดการแพร่กระจายและอัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนในประเทศกำลังพัฒนา และที่สำคัญก็คือ ผลการดำเนินโครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถผลักดันให้เกิดการออกกฎหมายข้อบังคับและโน้มน้าวพฤติกรรมของประชาชนได้  ในส่วนของประเทศไทย กิจกรรมของเราจะมุ่งให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้พัฒนาทักษะความปลอดภัยบนท้องถนนตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ปลูกฝังและเรียนรู้ได้ง่าย”

 

ในการดำเนินโครงการนี้ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียจะจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมคุณครู ตลอดจนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ และแผ่นพับ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในชุมชนกว่า 300,000 คน ไม่ว่าจะเป็น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน เพื่อให้ทุก ๆ คนได้ตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน โดยหลังจากนั้นจะมีการติดตามและประเมินผลเพื่อดูว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยของเด็กนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 

นายเอ็ดมันด์ โล กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย  ยูพีเอส ประเทศไทย มีพนักงานขับรถจำนวน 75 คน ซึ่งใช้เวลาในการทำงานส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่บนท้องถนน โดยทุกคนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อสวัสดิภาพของตัวเองและชุมชน  โครงการนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ยูพีเอสจะได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสำนึกในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วเมืองไทยในช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า”Udon Thani, December 27, 2012 – The Asia Injury Prevention (AIP) Foundation rolled out the Helmets for Kids partnership with UPS Thailand with a handover of 2,285 helmets to children of Ban Mak-kaeng and Nong Samrong Wittaya schools in Udon Thani, one of Thailand’s fastest growing provinces. Helmets for Kids promotes the use of helmets among school children and raises road safety awareness in Thailand over the next three years.

 

Road traffic accidents in Udon Thani continue to increase considerably each year as fast-paced economic development in the city has increased traffic volume. Motorcycles are the primary mode of transport for 80% of school children in Udon Thani.  Despite the laws mandating helmet use for drivers and passengers, many children ignore the requirement due to a lack of concern about road safety. AIP Foundation identified Udon Thani as a crucial area to raise road safety awareness and promote helmet use as a simple safety precaution, and has chosen the province as the launch pad for the  Helmets for Kids program in Thailand.

 

“We have implemented a multipronged, proven approach to combat the epidemic levels of road traffic accident fatalities and injuries in many developing countries,” said Ratanawadee Winther, AIP Foundation Country Director. “There is concrete evidence that Helmets for Kids is effective, and that strategic public education can influence legislation and public behavior. In Thailand, we focus our activities on children to teach them road safety skills from a young age when they are easier to engage in the learning process,” added Winther.

 

AIP Foundation also conducted teacher-training workshops and distributed promotional campaign posters and leaflets to educate over 300,000 people in the local community, especially teachers, students, and parents, on the best practices in road safety.  Monitoring and evaluation activities are also set up to follow any change in the helmet use rates among school children.   

 

“We are proud to be part of Helmets for Kids in collaboration with AIP Foundation,” said Edmund Lo, managing director of UPS Thailand, “UPS Thailand has 75 drivers, who spend most of their time on the road. Our drivers practice safe driving methods to protect themselves and the communities they work in. Through this initiative, UPS is honored to have an active role in promoting road safety awareness for communities in Thailand over the next three years.”RSS feed Facebook