ข่าวสาร

รางวัลเหรียญทองเกี่ยวเนื่องกับโครงการ เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน โรงเรียนวัดนาคปรก

6 พฤศจิกายน 2555

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย – ประเทศไทย, โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมวกนิรภัยและให้การศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านโครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ณ โรงเรียนวัดนาคปรก ตั้งแต่กลางปี 2555 โครงการนี้ทำพิธีมอบหมวกนิรภัยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 โดยมีภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งทูตความปลอดภัยทางถนนของมูลนิธิฯ คุณดอม เหตระกูล  

บริษัทซิกม่าฯ มอบหมวกนิรภัย  195 ใบแก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนาคปรก และสนับสนุนให้มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการให้การศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนภายในระยะเวลา 1 ปีพร้อมกับการส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยภายในชุมชน บริษัทซิกม่าฯ เป็นบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายลิฟท์แห่งแรกในประเทศไทย ที่มอบความปลอดภัยให้กับนักเรียนและคุณครูด้วยการบริจากหมวกนิรภัยและส่งเสริมด้านการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน   

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้เข้าไปทำกิจกรรม อบรมปฏิบัติการให้กับคุณครู และกิจกรรมนอกชั้นเรียน กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาอาสาสมัครประเทศออสเตรเลีย ในการเข้ามาให้ความรู้ ทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง วัฒนธรรมความปลอดภัย ภายในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นโครงการที่ยั่งยืนต่อไป ภายหลังจากการอบรม คุณครูที่เข้าอบรมจำนวน 12 คน มีความพึงพอใจและให้ผลตอบรับในทางที่ดี พร้อมกับจะนำคู่มือการจัดการเรียนการสอนและสื่อการสอน ไปพัฒนาบูรณาการกับหลักสูตรต่อไป   และนักเรียนได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาณจราจร และกฎข้อควรระวังในการใช้รถใช้ถนน  จากการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนในครั้งนั้นด้วย

ตลอดการดำเนินโครงการดังกล่าว มูลนิธิฯ ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่คุณครูและนักเรียน โรงเรียนวัดนาคปรก ให้สร้างสรรค์โครงการของตนเอง คือ “โครงการครอบครัวใส่ใจ สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ในปี 2555 จากการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และการสวมหมวกนิรภัยภายในชุมชน มูลนิธิฯ ส่งเสริมให้โรงเรียนวัดนาคปรกสร้างโอกาสในการริเริ่มโครงการเพื่อปกป้องชีวิตเด็กนักเรียนของตนเอง   

มูลนิธิฯ รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่าโรงเรียนวัดนาคปรก ได้รับรางวัล เหรีญทองระดับเขตในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 62 จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีมที่แข่งขันประกอบด้วย ดช. สันติภพ มะไฟหวาน ดช. ธนพล พราหมเทศ และ ดญ. ตติยา ฤทธิ์ประสาท นำทีมโดยคุณครูพยุง มีทรัพย์  โรงเรียนวัดนาคปรกชนะเลิศรางวัลที่ 1 ด้วยคะแนน 86 คะแนน โดยมีโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ได้อันดับสอง จากคะแนน 75 คะแนนและโรงเรียน วัดหงส์รัตนาราม ตามมาเป็นอันดับสามด้วยคะแนน 70 คะแนน

นับเป็นข้อพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง จากการดำเนินโครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ในการต่อสู้กับการระบาดของ การเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย และยังเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมของมูลนิธิฯ ที่ได้เห็นโรงเรียนใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงและสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ภายในสังคมไทย   

Asia Injury Prevention (AIP) Foundation – Thailand, with support from Sigma Elevator Company, has provided helmets and road safety education through its Helmets for Kids program at Wat Nakprok School since mid 2012. The program was launched with a helmet donation ceremony on 13 July 2012 with participation from a number of road safety stakeholders, both in public and private sectors, as well as support from goodwill ambassador Mr. Dom Hetrakul.

Sigma donated 195 helmets to students in kindergarten to grade 6 at Wat Nakprok School and AIP Foundation delivered a one-year road safety education program and helmet promotion to students and the local community. Sigma is the first elevator company in Thailand to provide children and teachers with life-saving helmets and road safety knowledge.

In August, AIP Foundation staff implemented Teacher Training Sessions and Extra-curricular activities with grade 2 students. These sessions, supported by Australian Business Volunteers, provided an opportunity to embed a safety culture within the school that could be sustained after the one-year program. The twelve participating teachers provided positive feedback on the teacher guidelines and teaching aids and the students have learnt valuable lessons about traffic signals and road safety precautions through the extra-curricular activities

Through the Helmets for Kids program, AIP Foundation inspired teachers and students of Wat Nakprok School to create their own project “Caring Family, Wearing Helmets to School” for the 2012 school year. By raising awareness of road safety and helmet wearing amongst the community, AIP Foundation has helped Wat Nakprok school to take its own initiative to protect the lives of its students.

AIP Foundation was extremely proud to learn that Wat Nakprok School had been awarded the Gold Medal in the Arts and Handicraft Student Awards #62 by the Bureau of Student Activities Development, Office of the Basic Education Commission. The team comprised Mrs. Santipop Mafaiwan, Mr. Tanapol Promthes and Miss Tatiya Ritprasart led by Teacher Payung Meesup. Wat Nakprok School was the winner with a score of 86, with Watwattawan Dharmawas School in second place with 75 and Wat Hongrattanaram School in third place with a score of 70.

This is tangible and practical evidence that the Helmets for Kids Program is an effective intervention to combat the epidemic levels of road traffic fatalities and injuries in Thailand. It is also extremely rewarding for AIP Foundation to see schools using their own capacity for change in building a safety culture within the Thai society. RSS feed Facebook