ข่าวสาร

สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ภาค 3350 เปิดตัวโครงการ HFK ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงพระราม 9

4 มีนาคม 2556

 

สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ภาค 3350 ในส่วนของสโมสรโรตารีสากล บริจาคหมวกนิรภัยจำนวน 175 ใบแก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบึงพระราม 9   การทำโครงการการกุศลในครั้งนี้ สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ จัดพิธีเปิดโครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เพื่อให้การศึกษาส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยในเด็กและลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะในเด็กในกรุงเทพมหานคร.

 

บึงพระราม 9 เป็นชุมชนรายได้ต่ำในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์และการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้มาเป็นเวลาหลายปี มูลนิธิฯ เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบึงพระราม 9  พัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบึงพระราม 9 บ่อ 3 เป็นโรงเรียนในชุมชนที่ควรได้รับการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยทางถนน ให้มีการเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยซึ่งถือเป็นมาตรการขั้นพื้นฐานและเป็นมาตรการป้องกันอย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ทั้งสองโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับถนนใหญ่ซึ่งมีปริมาณการจราจรคับคั่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กๆ ที่เดินทางมาโรงเรียน

 

ขณะที่กฎหมายจราจรของประเทศไทยบังคับให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยได้มีการประกาศใช้แล้ว แต่มีคนไทยเพียง 46 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สวมหมวกนิรภัยขณะใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก การใช้หมวกนิรภัยต่ำมากเพียง 8 เปอร์เซ็นต์ หลายครอบครัวไม่ใส่ใจกฎระเบียบดังกล่าว เพียงเพราะขาดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนน จากผลการวิจัยพบว่า เพียงการสวมหมวกนิรภัยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 42 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะได้ถึง 69 เปอร์เซ็นต์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

 

คุณยอน เพลท กรรมการสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้และผู้อำนวยการโครงการด้านการบริการกล่าวว่า “เด็กส่วนใหญ่ในชุมชนบึงพระราม 9 เดินทางมาโรงเรียนและกลับบ้านโดยการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์” คุณยอนฯ เสริมว่า “ถึงกระนั้นอัตราการสวมหมวกนิรภัยในเมืองไทยยังต่ำมากอย่างน่าเป็นห่วง ถึงแม้ว่าเด็กเหล่านี้อายุยังน้อยแต่พวกเรามองว่าพวกเขาคืออนาคตของพวกเรา และหมวกนิรภัยก็เป็นวิธีการป้องกันแบบง่ายๆ สามารถจัดหามาให้ได้ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีศักยภาพในการป้องกันได้จริง”

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณพงศ์พร สุดบรรทัด ซึ่งเป็นผู้ประสานงานชุมชน กล่าวว่า “เด็กที่มีสุขภาพสมบูรณ์ จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ฉลาด พลเมืองที่ฉลาดจะกลายเป็นผู้ทำให้ชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่ประเทศที่มีความรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

 

คุณรัตนวดี วินเธอร์ ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิฯ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน เป็นโครงการที่รวมการทำงานในหลายมาตรการ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถต่อสู้กับการระบาดของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และลดอัตราการบาดเจ็บในประเทศกำลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ” คุณรัตนวดี เสริมว่า “ในปี 2554 ประเทศไทยสูญเสียไปกว่า 14,000 ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตอันประมาณค่ามิได้”  

On March 4, 2013, the Rotary Club of Bangkok South , part of Rotary International (RI), will donate motorcycle helmets to 175 students at two pre-school child development centers in the Rama IX Aeration Pond Community, or Bung Rama 9. With this donation, Rotary Club of Bangkok South launches their Helmets for Kids partnership with the Asia Injury Prevention (AIP) Foundation to increase helmet use and reduce road traffic injuries among child motorcycle passengers in Bangkok.

 

Bung Rama 9 is a poor community in Bangkok that has received support from Rotary Club of Bangkok South for many years.  AIP Foundation identified Rama 9 Child Development Center Pattana and Bung Rama 9 Child Development Center Bor 3 as crucial schools in the community to raise road safety awareness and promote helmet use as a simple safety precaution. Both schools are located close to busy highway roads that carry heavy traffic during rush hour, presenting a particular risk to these children.

 

Despite national traffic law mandating helmet use for drivers and passengers, only 46 percent of motorcyclists wear helmets on Thailand’s roads. Among children, helmet use falls to only eight percent. Many families ignore the requirement due to a lack of concern about road safety. However, research demonstrates that helmet use can reduce the risk of death by 42 percent and of severe head injury by 69 percent in case of a crash.

 

“Most of the children in Bung Rama 9 commute to and from school as passengers on motorcycles,” said Mr. Jon Plate, Rotary Club of Bangkok South Board Member and Service Projects Director.  “However, as in much of Thailand, the helmet use rate is alarmingly low. Though they are young now, we recognize that these children are our future, and helmets are a simple, affordable, and proven way to protect their potential.”

 

Assistant Professor and Community Organizer Pongporn Sudbanthad said, “Healthy children become smart citizens, and smart citizens become creative communities, which lead to an accountable and sustainable country."

 

 “Helmets for Kids is a multipronged, proven approach to combat the epidemic levels of road traffic accident fatalities and injuries in many developing countries,” said Ratanawadee Winther, AIP Foundation Country Director. “In Thailand, where more than 14,000 lives were lost to road traffic injuries in 2011, widespread helmet use could save countless lives.”RSS feed Facebook